Om oss

Våler Bygg ble etablert 1979 av Gunnar Skjæret. Registrert som AksjeSelskap i 1985. Er nå en familiebedrift med eierskap hos Gunnar og sønnene Terje og Jan Ivar. Våler Bygg er en solid bedrift med god historie både utførelsesmessig og økonomisk.

Pr. i dag er vi 9 ansatte, herav 1 tømrer lærlinger. Vi leier inn arbeidskraft ved behov for å ta toppene.

Omsetningen for 2022 ble 23 mill. med et positivt driftsresultat og solid egenkapital.  Vår rating hos Experian er "Beste kredittverdighet" med

923 av 1.000 poeng. Dette gir stor trygghet for deg som kunde.

Våler Bygg har i alle år vært en sterk bedrift og har gode referanser opp mot kunder (private, profesjonelle og kommunale/stat, landbruk, 
forsikring mm), andre næringsdrivende samt samarbeidspartnere.

Våler Bygg sitt geografiske nedslagsfelt startet i sin tid hovedsakelig i Våler og Solør kommunene Åsnes og Grue, men har etter hvert utvidet seg til Elverum, samt at vi også har noen oppdrag sørover mot Kongsvinger. Solør og Elverum anses som vårt viktigste nedslagsfelt i dag.

Arbeidsområder / fagområder

Våler Bygg har ofte rollen som totalentreprenør på bygg, og utfører det meste innenfor faget med unntak av grave-, elektriker-, male- belegg- og rørleggerarbeide. Dette er allikevel faggrupper vi kan inkludere i et oppdrag med forskjellige typer entrepriser (hoved/delte/tildelte etc.). Vi er vant med å koordinere disse fag, og har stor erfaring som totalentreprenør.

 

Våler Bygg utfører: betong - armering - forskaling - muring og pussing, våtromsarbeid med flislegging samt snekring og tømring. Vi har godkjente ansatte for utførelse av pipe rehabilitering samt montering og tilkobling av ildsted. I tillegg har vi også egen lastebil med kran og sjåfør, samt, teleskoplift og stillaser.

 

Våler Bygg bygger og utfører arbeid på boliger (både eneboliger, tomannsboliger og flemannsboliger), hytter og fritidsboliger, næringsbygg, landbruksbygg, garasjer og lagerbygg.

Vi kan også montere og levere modul baserte bygg.

Utdannelse

Hva gjelder utdannelse på våre ansatte kan vi nevne at flere innehar tømrer-, forskaling og betongfagbrev, vi har 3 tømrermestere, en høgskole ingeniør innen bygg og bedriftsøkonom samt en fagskole ingeniør på kalkulasjon/prosjektering.

Våler Bygg søker hele tiden mot å være oppdaterte på endringer av loverk, nye produkter og nye metoder å bygge smartere og bedre på.

I tillegg har våre ansatte mange godkjenninger/kurs som f.eks. stillasbygging, personløft, piperehabilitering, branntetting, våtromskurs, bruk av diverse verktøy, truckførerbevis, kurs i varme arbeider mm.

Vi er en dynamisk og langsiktig arbeidsplass, med solid og erfaren arbeidsstokk, som har til hensikt å være en del av bygg- og anleggsbransjen i distriktet i lang tid fremover.

Bilpark

Vår bilpark er av nyere dato, og vi ønsker med det en god sikkerhet for de ansatte, lavere driftsutgifter og et positivt bidrag til et bedre miljø.

Kontakt oss