Kvalitet

Vi har en forpliktelse overfor våre kunder om å levere riktig kvalitet, til riktig tid, hver gang.


I Våler Bygg vet vi at det er en nær sammenheng mellom god kvalitet, god økonomi, gode kundeforhold, flere oppdrag og en trygg og sikker arbeidsplass. 


En viktig forutsetning for å kunne oppnå dette, er et velutviklet og levende kvalitetsstyringssystem.


Vi benytter "Bygg og Bolig styringssystem", som er ett komplett og oppdatert styringssystem levert gjennom Byggmesterforbundet.


Riktig kvalitet, til riktig tid - er vårt mål !