Organisasjon

Våler Bygg sitt geografiske område er i hovedsak fra Elverum i nord, gjennom Solør (Våler/Åsnes/Grue) samt noe i Kongsvingerområdet. Kontor og lager er belliggende sentrumsnært i Våler, og er således ett godt geografisk utgangspunkt for nærhet til våre kunder.

Våler Bygg har i alle år vært en sterk bedrift og har gode referanser opp mot kunder (private, profesjonelle og kommunale/stat, landbruk, 
forsikring mm), andre næringsdrivende samt samarbeidspartnere.

Våler Bygg sitt geografiske nedslagsfelt startet i sin tid hovedsakelig i Våler og Solør kommunene Åsnes og Grue, men har etter hvert utvidet seg til Elverum, samt at vi også har noen oppdrag sørover mot Kongsvinger. Solør og Elverum anses som vårt viktigste nedslagsfelt i dag.