En sikker arbeidsplass

Våler Bygg arbeider kontinuerlig med Helse, Miljø og sikkerhet for å kunne tilby ansatte en sikker arbeidsplass med færrest mulig skader. Dette arbeid er derfor en kontinuerlig prosess.

Vi vet at våre ansatte er bedriftens viktigste ressurs, og høy fokus på helse og trivsel på arbeidsplassen er bedriftsøkonomisk lønnsomt. Byggherrer og myndigheter sitt økende fokus på HMS har også bidratt til at Våler Bygg har løftet sitt fokus, sin kompetanse og forbedring av rutiner er et kontinuerlig arbeid. Våre ansatte og samarbeidspartnere skal være trygge, vi skal trives og vi skal drive et mest mulig sikkert arbeidsmiljø på våre byggeprosjekter. I tillegg til fysisk sikring og dokumentasjon av dette ute på prosjektene, omfatter HMS-arbeidet også tilsyn med - og dokumentasjon av - at arbeidsrelaterte forhold hos våre samarbeidende firma er i samsvar med gjeldende lovverk.

Førstehjelp

Våre ansatte har opplæring inenfor førstehjelp, arbeidsmiljø, har deltatt i kurs i fallsikring samt andre kurs knyttet til sikre arbeidsmetoder i tillegg til førstehjelpskurs.

Kvalitetskontroll

Våler Bygg benytter "Kvalitetskontroll" som styringssystem. Dette er fullverdig web-basert styringssystem, tilpasset bygg- og anleggsbransjen.

Kontakt oss